ตัวแทนจำหน่าย BALANCEBRAND อย่างเป็นทางการ
balance
สินค้าจาก BALANCE BRAND การันตี
เบาหวานขึ้นตา

เบาหวานขึ้นตา ภัยร้ายที่อาจทำให้สูญเสียการมองเห็น

เบาหวานขึ้นตา หรือ โรคเบาหวานเรตินา (Diabetic Retinopathy) เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยของโรคเบาหวาน เบาหวานขึ้นตา เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน ส่งผลต่อหลอดเลือดฝอยที่จอประสาทตา (Retina) ทำให้เกิดความเสียหาย เสื่อมสภาพ และสูญเสียการมองเห็นได้ในที่สุด

สถิติ:

 • เบาหวานขึ้นตา เป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ของการสูญเสียการมองเห็นในผู้ใหญ่
 • ผู้ป่วยเบาหวานทุก ๆ 5 คน มีโอกาสเป็นโรคเบาหวานขึ้นตา

อาการ:

 • ระยะแรก: อาจไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย เช่น มองเห็นจุดดำลอยไปมา สายตาพร่ามัว
 • ระยะกลาง: มองเห็นภาพบิดเบี้ยว ตามัว มองเห็นภาพไม่ชัดเจนในเวลากลางคืน
 • ระยะท้าย: อาจสูญเสียการมองเห็นทั้งหมด

ปัจจัยเสี่ยง:

 • ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน
 • ความดันโลหิตสูง
 • ไขมันในเลือดสูง
 • สูบบุหรี่
 • เป็นโรคไต

การป้องกัน:

 • ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • ควบคุมความดันโลหิต
 • ควบคุมไขมันในเลือด
 • งดสูบบุหรี่
 • ตรวจตาเป็นประจำทุกปี

การรักษา:

 • ขึ้นอยู่กับระยะของโรค
 • ระยะแรก: ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต และไขมันในเลือด
 • ระยะกลาง: เลเซอร์รักษาจอประสาทตา ฉีดยาเข้าจอประสาทตา
 • ระยะท้าย: อาจต้องผ่าตัดจอประสาทตา