ตัวแทนจำหน่าย BALANCEBRAND อย่างเป็นทางการ
balance
สินค้าจาก BALANCE BRAND การันตี
เบาหวานขึ้นตา

เบาหวานขึ้นตา: ภัยเงียบร้ายที่คุกคามสายตาของคุณ

เบาหวานขึ้นตา: ภัยเงียบร้ายที่คุกคามสายตาของคุณ

เบาหวานขึ้นตา มาจาก โรคเบาหวาน โรคร้ายที่คร่าชีวิตผู้คนมากมาย อาการของเบาหวานขึ้นตา จะเขียนไว้ด้านล่าง และไม่เพียงส่งผลต่อระบบเผาผลาญ แต่ยังสร้างความเสียหายต่ออวัยวะอื่นๆ รวมไปถึงดวงตา เบาหวานขึ้นตา หรือ โรคจอประสาทตาเสื่อมจากเบาหวาน เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยของโรคเบาหวาน หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจนำไปสู่อาการสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร

บทความนี้ มุ่งหวังให้เป็นแหล่งข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับ เบาหวานขึ้นตา การเข้าใจถึงสาเหตุ อาการ การวินิจฉัย การรักษา และวิธีการป้องกัน จะช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานดูแลสุขภาพตาและป้องกันภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาเหตุของเบาหวานขึ้นตา

 • ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน: น้ำตาลในเลือดสูงส่งผลต่อหลอดเลือดฝอยในจอประสาทตา ทำให้หลอดเลือดเสียหาย เลือดไหลเวียนไม่สะดวก เกิดภาวะขาดเลือดและออกซิเจน
 • ความดันโลหิตสูง: ความดันโลหิตสูงส่งผลต่อหลอดเลือดในจอประสาทตา ทำให้เกิดความเสียหาย
 • ไขมันในเลือดสูง: ไขมันในเลือดสูงส่งผลต่อหลอดเลือดในจอประสาทตา ทำให้เกิดภาวะอุดตัน

อาการของเบาหวานขึ้นตา

 • สายตาพร่ามัว: อาการนี้มักเป็นสัญญาณเตือนแรก สายตาอาจพร่ามัวทั้งสองข้าง หรือเพียงข้างเดียว อาการอาจเป็นๆ หายๆ หรือพร่ามัวอย่างถาวร
 • มองเห็นภาพเป็นคลื่น หรือบิดเบี้ยว: ภาพที่เห็นอาจดูบิดเบี้ยว เป็นคลื่น หรือเส้นตรงดูเป็นเส้นโค้ง
 • มองเห็นจุดดำ: อาจเห็นจุดดำ หรือเงาดำลอยไปมาในสนามการมองเห็น
 • มองไม่เห็นในที่มืด: อาจมองเห็นไม่ชัดในที่มืด หรือต้องใช้เวลานานกว่าปกติ กว่าสายตาจะปรับสภาพ
 • มองเห็นสีเพี้ยน: อาจมองเห็นสีเพี้ยน สีสันไม่สดใส

การวินิจฉัยเบาหวานขึ้นตา

 • การตรวจวัดสายตา: แพทย์จะตรวจวัดสายตาเพื่อประเมินความชัดของการมองเห็น
 • การตรวจจอประสาทตา: แพทย์จะใช้เครื่องมือตรวจดูจอประสาทตา เพื่อหาความเสียหายของหลอดเลือด เส้นเลือดฝอย และประสาทตา
 • การตรวจวัดความดันโลหิต: แพทย์จะวัดความดันโลหิตเพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • การตรวจวัดระดับไขมันในเลือด: แพทย์จะตรวจวัดระดับไขมันในเลือด เพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด

การรักษาเบาหวานขึ้นตา

 • ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด: การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการรักษาเบาหวานขึ้นตา สามารถทำได้โดยทานยา ฉีดอินซูลิน ควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และลดความเครียด
 • รักษาความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ: การรักษาความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมไปถึงความเสียหายต่อจอประสาทตา
 • รักษาระดับไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ: การรักษาระดับไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์